O mnie

Nazywam się Izabela Rogowska.

Jestem Terapeutą Mowy, Neurologopedą Klinicznym, Neurologopedą Wczesnej Interwencji Logopedycznej, terapeutą metody Padovan, terapeutą metody EEG Biofeedback, elektrostymulacji oraz terapeutą metody Warnkego.

Zajmuję się pomocą dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zarówno mającym problemy logopedyczne (związane z zaburzeniami słuchu, nieprawidłową realizacją głosek, opóźnionym rozwojem mowy, oligofazją, afazją, autyzmem, niepłynnością mówienia, wadami zgryzu, rozszczepami, dyzartrią, dyspraksją), jak również mającym specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksję, dyskalkulię, dysgrafię; mającym zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia neurologiczne, psychosomatyczne, psychiatryczne ( w nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD, depresji, lęku, rehabilitacji neurologicznej osób z uszkodzeniami mózgu).

Najważniejsze ukończone studia i szkolenia:

  • Logopedia, Neurologopedia, Oligofrenopedagogika
  • Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Metoda EEG Biofeedback – Szkolenie I i II stopnia
  • Metoda Warnkego – terapia Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego; trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny
  • Elektrostymulacja w logopedii
  • Metoda Neurofunkcjonalej Reorganizacji Padovan – Pro Sinapse Brazylia Dr Sonia Padovan Catenne oraz Stanisława Kulen-Gey, certyfikowana terapeutka Metody Padovan Berlin – Moduł I, II, III oraz Moduł praktyczny I, II

Pracując jako logopeda, najbardziej brakowało mi holistycznego podejścia do pacjenta. Poszukiwania odpowiedniej metody zaprowadziły mnie do metody Padovan. Twórczynią metody jest Brazylijka – Beatriz Alves de Ednair Padovan – ortodonta i logopeda.

Metoda neurofunkcjonalnej reorganizacji wg Beatrice Padovan zakłada, że w procesie terapii należy powtórzyć kolejne fazy neuroewolucyjnych wzorców rozwoju ruchowego. Dają one podstawę do rozwoju funkcji mowy i myślenia.

Terapia Padovan integruje pracę całego systemu nerwowego. W procesie terapii następuje odzyskanie brakujących umiejętności. Ćwiczeniom towarzyszy stymulacja słuchu. Metoda przeznaczona jest dla pacjentów w każdym wieku. Podczas terapii realizowany jest program do reorganizacji centralnego układu nerwowego.