Reorganizacja Neurofunkcjonalna Padovan

Beatriz Padovan stworzyła program do reorganizacji centralnego układu nerwowego, co ma również wpływ na organizację i reorganizację „systemu mowy”.

W metodzie podstawowe znaczenia nadano funkcjom prelingwistycznym, takim jak oddychanie, ssanie, żucie i połykanie (ćwiczenia orofacjalne).

Progres u pacjenta następuje przez powtórzenie wzorów rozwoju ruchu człowieka. Poprzez doskonalenie wzorów ruchu rozwija się system orofacjalny (ustno-twarzowy), system ruchowy ręki oraz system ruchomości gałki ocznej. Efektem jest świadome łączenie mowy, myślenia i ruchu.

Terapia neurofunkcjonalna

Metoda ta ma przywracać utracone zdolności systemu nerwowego (np. uszkodzenia powypadkowe, zaburzenia w rozwoju, opóźnienia rozwoju) i pobudzić do rozwoju zahamowane procesy. Również jako interwencja w zaburzonych funkcjach.

W ramach terapii powinno się wyrównać, rozwinąć i funkcjonalnie odzyskać brakujące zdolności. Powtórzenie faz rozwoju motorycznego przekłada się na rozwój mózg, który ponownie przechodzi wcześniej pominięte lub niedopełnione fazy rozwoju.

Ćwiczenia ciała proponowane w metodzie obejmują naturalne ruchy. Ponadto, prowadzi się ćwiczenia rąk, oczu, ćwiczenia oddechowe oraz orofacjalne.

Wyżej wymienionym ćwiczeniom towarzyszy stymulacja słuchowa.

Wskazania:

 • autyzm, ADHD
 • rozszczepy wargi i podniebienia
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia neurologiczne, np. po udarze mózgu, dysartria, apraksja mowy, dysfagia
 • chroniczna depresja, zaburzenia panikowe
 • niepełnosprawność intelektualna
 • porażenia mózgowe
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • uraz czaszkowo-mózgowy
 • afazje, zaburzenia artykulacji, zaburzenie rozumienia mowy, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia płynności mowy
 • zaburzenia uwagi i koncentracji, zaburzenia czytania i pisania, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • oddychanie ustami, czynności nawykowe (np. ssanie kciuka)
 • choroby degeneracyjne układu nerwowego, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera, demencje
 • zespół Downa