Terapia ręki

Terapia ręki została stworzona w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motorki.

Motorykę małą można scharakteryzować w taki sposób, że zalicza się do niej szereg czynności, które człowiek wykonuje przy używaniu do tego rąk. Nie rodzimy się z nią, a ją nabywamy. Każde dziecko indywidualnie rozwija się w tej kwestii, ale niezwykle ważne jest to, aby zadbać przy tym o prawidłową stymulację.

Aby proces dał możliwie jak najlepsze skutki, należy zacząć ćwiczenia możliwie jak najszybciej, od najmłodszych lat.

Motoryka mała ćwiczona jest poprzez swobodny ruch. Można także postawić na określone czynności i zabawy, które będą wspierać ów rozwój.

Każda czynność wykonana przy pomocy palców i dłoni ćwiczy i doskonali sferę rozwoju motorycznego. Dlatego dzieci, którym umożliwia się jak najwcześniej samodzielne zdobywanie doświadczeń poprzez wykonywanie codziennych czynności, osiągają wyższy stopień sprawności motorycznej, stają się bardziej samodzielne, a co za tym idzie bardziej pewne siebie i ufne we własne siły.

Terapia skierowana jest do dzieci wykazujących:

  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności
  • problemy w zabawach manualnych
  • problemy grafomotoryczne
  • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
  • nadwrażliwość lub niedowrażliwość dotykową

Terapia ręki ma na celu usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczenie wrażeń dotykowych i poznania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów. Poprzez zabawę i ćwiczenia pozwala rozwijać sprawność ruchową dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynację między rękoma.

Zajęcia te pozwolą dziecku głównie dzięki zabawie rozwinąć swój potencjał.