Terapia wg zasad Metody Krakowskiej

Metoda Krakowska jest przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Wskazania:

 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • afazja
 • alalia
 • dysleksja
 • zespół Downa
 • inne

Terapia obejmuje między innymi:

 • gesty wizualizacyjne
 • stymulację funkcji wzrokowych, motorycznych, słuchowych
 • stymulację lewej półkuli mózgu
 • stymulację pamięci
 • programowanie języka
 • kształtowanie zabawy tematycznej, zachowań społecznych
 • ćwiczenia kategoryzacji