TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży to forma wsparcia, która odbywa się na warsztatach poprzez zabawy i ćwiczenia z drugą osobą lub w grupach.

Dzięki treningom dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, które mogą potem przełożyć się na sytuacje występujące w ich codziennym życiu.

Trening umiejętności społecznych kierowany jest do dziecka, które:

  • ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, stoi z boku grupy, nie potrafiąc się do niej włączyć, nie umie przejąć inicjatywy bądź podtrzymać kontaktu
  • nie radzi sobie z kontrolowaniem własnych emocji, jest impulsywne, odbierane jest negatywnie przez rówieśników
  • jest nieśmiałe, nie potrafi nawiązać przyjaźni
  • ma problemy z dostosowaniem się do zasad
  • sprawia problemy wychowawcze
  • nie potrafi dostosować się do nowych sytuacji