Warsztaty

Zapraszam na zajęcia: pedagogiczne, logopedyczne, ogólnorozwojowe z wykorzystaniem m.in. Metody Weroniki Sherborne, Paula Denisona, techniki dramowo-teatralne.

Zapisując swoje dziecko na proponowane przeze warsztaty, wspierasz je, by było szczęśliwe!

Oferuję:

  • Trening umiejętności społecznych, a w nim: radzenie sobie z emocjami, nawiązywanie przyjaźni, kształtowanie umiejętności przedszkolnych
  • Logorytmika: ćwiczenia prawidłowego oddychania, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia usprawniające słuch, ćwiczenia usprawniające motorykę i regulujące napięcie mięśniowe
  • Arteterapia: rozwijanie zdolności manualnych, rozumienie i nazywanie emocji, rozwijanie wyobraźni, wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • Koncentracja uwagi: rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji, kinezjologia edukacyjna, rozwój pola spostrzeżeniowego